Moeraki Marae Puketeraki Marae Otakou Marae Hokonui Marae Gateway to Huriawa Peninsula - Karitane Hokonui Wetlands Hui te Rangiora Church, Karitane

KĀI TAHU KI OTAGO LTD


Kāi Tahu ki Otago Ltd (KTKO Ltd) is an iwi consultation service based in Otago that works for Manawhenua in the areas of environmental health.

In 1995, Kāi Tahu ki Otago – the four Papatipu Rūnanga of Otago, Te Rūnanga o Moeraki, Kāti Huirapa Rūnaka ki Puketeraki, Te Rūnanga o Ōtākou and Hokonui Rūnanga (nga Runanga/Runaka) – produced the Kāi Tahu ki Otago Natural Resource Management Plan.

The development of this plan was the catalyst for the establishment of KTKO Ltd in 1997.

KTKO Ltd advocates for Kāi Tahu environmental and cultural aspirations in resource management; facilitates consultation with Kāi Tahu Papatipu Rūnanga; and supports Māori hauora (health) and wellbeing.


site powered by - Turboweb :: Simple Web Manager